Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6
Ukliďme Klokočí 2024
7
8 9 10
VEŘEJNÉ PROJEDNÁNÍ ZMĚNY ÚZEMNÍ PLÁNU a VEŘEJNÁ SCHŮZE
11
Svoz odpadu: plast + kompozitní obaly
12 13 14
15 16
Svoz odpadu: komunál
17 18 19 20 21
22 23 24 25
Květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc 2024
Svoz odpadu: papír
26
Květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc 2024
27
Květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc 2024
Slet čarodějnic
Pálení čarodějnic
28
Květinová a zahradnická výstava Flora Olomouc 2024
29 30 1 2 3 4 5

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 515/2020 Sb.

1. Oficiální název

Obec Klokočí

2. Důvod a způsob založení

Obec Klokočí (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona č. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů. Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Organizační struktura

Kontakty

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Klokočí
  Klokočí 40
  753 61 Hranice IV

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Klokočí
  Klokočí 40
  753 61 Hranice IV

 • 4.3 Úřední hodiny

  Popis úřadu

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: +420 602 514 342, +420 603 555 063

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.obecklokoci.cz

 • 4.6 Adresa podatelny

  Obec Klokočí
  Klokočí 40
  753 61 Hranice IV

  Přehled technických nosičů dat, na kterých přijímáme dokumenty v elektronické podobě: USB flash disk

 • 4.7 Elektronická adresa podatelny

  Elektronická podatelna

  Další elektronické adresy

  ou@obecklokoci.cz
  obec.klokoci@tiscali.cz

 • 4.8 ID datové schránky

  b8sbkqk

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 5531955319/0800 (Česká spořitelna)

6. IČO

00301361

7. DIČ

CZ00301361 Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem podání a podnětů

11. Předpisy

12. Úhrady za poskytování informací

13. Licenční smlouvy

 • 13.1 Vzor licenčních smluv

 • 13.2 Výhradní licence

  V tuto chvíli obec žádné výhradní licence neposkytuje.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.


Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace

Poskytnuté informace v roce 2024

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
- - - - -

Poskytnuté informace v roce 2023

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
- - - - -

 

Poskytnuté informace v roce 2022

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1 5.1.2022

Dodavatel energií do městských/obecních majetků 

10.1.2021 Odpověď na žádost dle 106 č.1
2 10.2.2022

Dopravní situace na komunikaci III. třídy 44024

22.2.2022 Odpověď na žádost dle 106 č.2
3 11.3.2022

Využívání a stav obecního rozhlasu

25.3.2022 Odpověď na žádost dle 106 č.3

Poskytnuté informace v roce 2021

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1 5.6.2021

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 - trestní oznámení

14.6.2021 Odpověď na žádost dle 106 č.1.pdf
2 20.8.2021

Vyrozumění Krajské ředitelství policie Středočeského kraje Územní odbor Kladno Č. j. KRPS-64571-7/TČ-2021-010314

25.8.2021 Odpověď na žádost dle 106 č.2.pdf

 

Poskytnuté informace v roce 2020

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
- - - - -

 

Poskytnuté informace v roce 2019

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1. 18.8.2019 Dotaz ohledně nabídky ve smyslu veřejných zakázek 20.8.2019 Poskytnutí informace podle zákona 106 - 1-2019

 

Poskytnuté informace v roce 2018

Ev.číslo žádosti Datum podání žádosti Předmět žádosti o informaci dle zákona 106/1999 Sb Dat. odeslání odpovědi Odpověď na žádost o informaci
1. 21.5.2018 Dotazy ohledně připravenosti na GDPR 25.5.2018 emailem Odpověď 1
2. 12.6.2018 Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů

20.6.2018 datovou zprávou

Poskytnutí informace podle zákona 106 - 2