Oficiální webové stránky obce Klokočí
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Omezení volného pohybu osob od 1. března 2021

Omezení volného pohybu osob od 1. března 2021Vážení občané,

v souvislosti se zhoršující se epidemickou situací přijala Vláda ČR v pátek 26. února 2021 krizové opatření týkající se omezení volného pohybu osob na území ČR od 1. března 2021 do 21. března 2021. Níže nabízím stručný přehled nařízení. 

Porozumět všem krokům vlády Andreje Babiše a obsahu vládních nařízení není úplně snadné. Bez ohledu na formu a obsah těchto nařízení, je jejich smyslem zamezení jakéhokoliv potkávání občanů, které není nezbytně nutné. Proto není na místě slovíčkaření a hledání mezer v pravidlech. Společné pravidlo zní:

Na tři týdny, prosím, omezte veškerý osobní kontakt na naprosté minimum.

Nejste omezeni v pohybu po obci, ale žádám Vás, abyste se s nikým nesetkávali, pokud to není nezbytně nutné. Každé další zbytečné zatížení zdravotního systému může být nyní kritické.

 

Ještě připomínám, že od 1.3. 2021 v zastavěném území obce bude povinné nosit minimálně chirurgickou roušku, mimo zastavěné nemusí být ochrana úst v případě, že budete sami. V MHD, obchody a zdravotnická zařízení jsou povinné respirátory FFP2. (již je není možné nahradit 2 rouškami). Respirátory FFP2 jsou k zakoupení na obecním úřadu. Pro občany v nouzi jsou připraveny roušky a respirátory zdarma.

V příloze této zprávy najdete formuláře potřebné k pohybu mimo okres. V případě, že je nemáte možnost vytisknout, kontaktujte mě, doručím Vám je domů.

 

Věřím, že s nastupujícím jarem a rychleji postupujícím očkováním se nám podaří se postupně vrátit k normálnímu životu. Přeji všem pevné nervy a zdraví.

 

Ing Marek Dohnal, starosta obec

tel: 602 514 342

 

Pravidla platná od 1.3.2021

Omezení pohybu v rámci okresu

 • Ven na vycházku či za sportem je možné jít přes den od 5:00 do 21:00, a to pouze po území obce
 • Venčení psů v noci je možné pouze do 500 metrů od bydliště.
 • Při pobytu venku by se neměly stýkat osoby, které spolu nežijí ve společné domácnosti.
 • Návštěvy příbuzných (rodiče, prarodiče), kteří bydlí ve stejném okrese, nejsou možné, pokud nejde o zajištění jejich nezbytných potřeb, o zabezpečení jejich nutné péče nebo jejich doprovod například k lékaři nebo na úřad.

 

Omezení pohybu mezi okresy

 • Cesty mezi okresy jsou až na výjimky zakázány
 • Při cestách mimo okres bydliště do zaměstnání je třeba potvrzení zaměstnavatele, které lze vystavit i na určité období. V potvrzení zaměstnavatel uvede místo výkonu zaměstnání a místo pobytu zaměstnance. Alternativou je pracovní smlouva nebo zaměstnanecký průkaz a podobně, pokud je z nich jasné, že potřebujete cestovat do jiného okresu. 
 • Při cestách mimo okres například k lékaři či na úřady stačí formulář nebo čestné prohlášení, kde bude uvedeno místo, čas a cíl cesty. Stále však musí jít o cestu, která skutečně spadá do povolených výjimek. Dobré je mít i potvrzení, které dokazuje nezbytnost cesty (například žádanku od lékaře na vyšetření, pozvánku na úřad apod.). 
 • Nákupy mimo okres bydliště nejsou možné. Nakupovat lze pouze v rámci okresu. Na nákupy se může cestovat pouze v nezbytném počtu osob. 
 • Je možné pobývat na vlastní chatě, chalupě či jiné rekreační nemovitosti mimo okres trvalého pobytu nebo bydliště, pokud tam občan bude v den účinnosti nového omezení. Pak se bude považovat za jeho bydliště. Je tedy nutné na této rekreační nemovitosti zůstat nepřetržitě po celou dobu platnosti tohoto opatření. Vláda doporučuje takový pobyt dokládat listem vlastnictví nebo jiným vhodným způsobem. 
 • Pokud lidé pravidelně pobývají na dvou či více místech, musí si vybrat jedno z nich, kde chtějí po dobu tří týdnů pobývat. To platí například i pro partnery, kteří žijí na dvou místech a jen občas spolu. 
 • Pro rozvedené rodiče, kteří mají děti ve střídavé péči a pravidelně si je předávají, platí výjimka ze zákazu pohybu pro zajištění péče o děti. Doporučeno je mít s sebou rozhodnutí příslušného orgánu o střídavé péči. 
 • Návštěvu rodičů za účelem obstarání životních potřeb, (nákupy, lékař apod.) je možné prokázat čestným prohlášením
 • Pokud chce někdo dát děti na hlídání prarodičům, kteří bydlí v jiném okrese, je to možné, ale mělo by se jednat o pobyt dětí po celou dobu trvání tohoto opatření. Kontakt dětí a prarodičů (riziková skupina) se nedoporučuje. 
 • Pobyt v přírodě je možný jen na území vlastní obce. Není tedy možné uskutečnit výlet v rámci celého okresu.

Kontroly

 • Namátkovou kontrolu bude provádět policie a armáda. Za porušení pravidel hrozí pokuta až 20 000 Kč.
 • Opatření se vztahují na všechny - občany ČR a cizince, na osoby, které už Covid-19 prodělali i na očkované.

Formuláře

COVID19-okresy_-_VZOR-Potvrzeni_zamestnavatele_na_cesty_do_mista_vykonu_prace_-_20210228.docx

COVID19-okresy_-_VZOR-Formular_pro_cesty_mimo_okres_-_20210227.docx

COVID19-okresy_-_VZOR-Cestne_prohlaseni_-_20210227.docx