Oficiální webové stránky obce Klokočí
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Aktualizace obecně závazných vyhlášek

Aktualizace obecně závazných vyhlášekNa zasedání zastupitelstva obce 14. 11. 2019 jsme z důvodu novelizace zákona o místních poplatcích schválili nové znění obecně závazných vyhlášek:

OZV 1-2019 o místním poplatku ze psů

OZV 2-2019 o místním poplatku za užívaní veřejného prostranství

OZV 3-2019 o místním poplatku ze vstupného

OZV 4-2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Plné znění vyhlášek najdete na elektronické úřední desce nebo je k dispozici v kanceláři obecního úřadu.

Z hlediska výše poplatků dochází od 1. 1. 2020 pouze ke změně poplatku za svoz odpadu na 500 Kč. K tomuto kroku jsme přistoupili z důvodu neustále rostoucích nákladů za svoz a likvidaci odpadů. Lze předpokládat, že bohužel trend růstu cen za svoz a likvidaci odpadu bude dále pokračovat vzhledem            k rostoucím mzdovým a provozních nákladů firem, které tyto služby zajišťují. Dalším faktorem růstu cen je rušení možnosti skládkování komunálního odpadu od roku 2024, které sice bude pravděpodobně posunuto až na rok 2030, nicméně od roku 2021 se dramaticky zvýší poplatek za ukládání komunálního odpadu na skládky. Obce, kde lidi budou odpad třídit, však dostanou slevu. Proto bychom Vás rádi vyzvali k poctivému třídění odpadu.