Obecní web Klokočí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Územní plánování > Územní plán Klokočí - Opatření obecné povahy - vydané

O Z N Á M E N Í – I N F O R M A C E

  o vydání a uložení „Územního plánu Klokočí – opatření obecné povahy“

dle § 165 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Obecní úřad Klokočí jako pořizovatel územně plánovací dokumentace obce Klokočí dle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších přepisů (dále jen „stavební zákon“), oznamuje ve smyslu § 165 stavebního zákona, že dne 06. 06. 2016 byl vydán formou opatření obecné povahy Zastupitelstvem obce Klokočí Územní plán Klokočí, který nabyl účinnosti dne 22. 06. 2016.

Do této územně plánovací dokumentace lze nahlížet na níže uvedených místech:

  • Městský úřad Hranice, Odbor stavební úřad, životního prostředí a dopravy, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice
  • Krajský úřad Olomouckého kraje, Odbor strategického rozvoje kraje, Jeremenkova 40a, Hodolany 1191, 779 00 Olomouc
  • Obecní úřad Klokočí, Klokočí 40, 753 61 Hranice IV.

Územní plán Klokočí - Opatření obecné povahy

1. ÚP Klokočí - Titulní list OOP.pdf

2. ÚP Klokočí - Titulní strany.pdf

3. ÚP Klokočí - Seznam příloh.pdf

4. ÚP Klokočí - Textová část - Výrok.pdf

5. ÚP klokočí - I.a - Výkres základního členění území.pdf

6. ÚP Klokočí - I.b - Hlavní výkres.pdf

7. ÚP Klokočí - I.c - VPSO.pdf

8. ÚP Klokočí - Textová část - Odůvodnění.pdf

9. ÚP Klokočí - Textová část - Odůvodnění - bilance.pdf

10. ÚP Klokočí - Textová část - Odůvodnění bilance ZPF.pdf

11. ÚP Klokočí - II.a - Koordinační výkres.pdf

12. ÚP Klokočí - II.b - Výkres širších vztahů.pdf

13. ÚP Klokočí - II.c - ZPF.pdf

14. ÚP Klokočí - Poučení.pdf