Obecní web Klokočí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality

Aktuality


Novější 1

Upozornění - svoz plastů únor 22.2.

Datum konání: 22. 2. 2019

Upozorńujeme, že únorový termín svozu plastů bude 22.2.2019. Tento termín nebyl vyznačen ve svozových kalendářích, které jste od nás obdrželi na konci prosince.

 


Publikováno 15. 2. 2019 14:34

Únorové vydání měsíčníku Krajánek - 2019

krajanek-2-2019.pdf


Publikováno 15. 2. 2019 13:23

Pozvánka na výstavu Floria JARO v Kroměříži

Datum konání: 1. 5. 2019 - 8. 5. 2019

FLORIA JARO 2019.jpg


Publikováno 14. 2. 2019 9:17

Pozvánka na přednášku - Patagonaman extremní triatlon

Datum konání: 24. 2. 2019

Patagonaman.jpg


Publikováno 10. 2. 2019 20:56

Program Muzea Komenského v Přerově na měsíc únor 2019

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat program Muzea Komenského v Přerově na měsíc únor 2019 a společně s ním i pozvánku na vernisáž výstavy Umění žít – Dana Hlobilová, která se uskuteční 14. února v 17 hodin. Zároveň bychom Vás rádi pozvali na výstavu fotografií Romka Hanzlíka s názvem Máj, která bude zahájena 1. února. V pátek 8. února od 16 hodin proběhne v ornitologické stanici výtvarná díla, ve které si formou kombinace spékaného skla a cínování budete moci vyrobit cínovou kytičku.

Program MKP na únor 2019.pdf

Umění žít_plakát.jpg

Máj_plakát.jpg

ORNIS_cínová kytička.jpg


Publikováno 4. 2. 2019 8:59

KRMNÁ ŘEPA 2019

Datum konání: 1. 2. 2019 - 15. 3. 2019

KRMNÁ ŘEPA  2019

       --------------------------------------------------------------------------

           Krmnou řepu  na   rok    2019   je    možné   si objednat    

    v  kanceláři  Agrochovu   Jezernice,  a. s.

          

do pátku 15. března 2018

          

Cena za 1 ar  500,- Kč

platba při objednání

Soňa Velešíková,  Agrochov Jezernice, a.s.  


Publikováno 3. 2. 2019 18:22

Kulturní tipy na únor - Hranice

Datum konání: 1. 2. 2019 - 28. 2. 2019

hranice plakát - únor.pdf


Publikováno 28. 1. 2019 22:39

Výsledky Tříkrálové sbírky

Dobrý den!

Velké poděkování do všech Vašich obcí všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci Tříkrálové sbírky 2019.

Díky jejich nasazení, trpělivosti a vytrvalosti a štědrosti dárců dosáhla Tříkrálová sbírka 2019

na území působnosti Charity Hranice rekordních výsledků.  Výsledky Tříkrálové sbírky.pdf

 

Děkuji také Vám osobně za podporu Tříkrálové sbírky, zaměstnancům Vašeho úřadu za spolupráci

při pečetění, otevírání a počítání pokladniček.

A v neposlední řadě patří velké poděkování všem štědrým dárcům!

Děkujeme všem za projevenou důvěru.

 

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 budeme realizovat:

  • přímou finanční pomoc osamělým rodičům nebo rodinám s dětmi s postižením, nebo s nemocnými dětmi, sociálně vyloučeným rodinám, vícedětným rodinám s nízkými příjmy, opuštěným seniorům a lidem v krizových situacích
  • pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek k zapůjčení například: invalidní a sprchovací vozíky, polohovací postele, chodítka
  • podporu poskytovaných sociálních služeb: Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahovky Fénix
  • spolufinancování komplexní domácí péče hospicového typu – kvalitní a moderní doprovázení nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí

Děkuji za skvělou spolupráci a přeji vám pěkné dny!

Radka Andrýsková, Charita Hranice


Publikováno 25. 1. 2019 17:22

Grantový program regionu Hranicko 2019

Mikroregion Hranicko vyhlásil Grantový program regionu Hranicko 2019, ve kterém mohou žádat spolky, školy a další neziskové organizace o příspěvek do výše 15.000 Kč na podporu kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí. Další informace naleznete na http://regionhranicko.cz/mikroregion-hranicko/grantovy-program-regionu-hranicko

grantovy-program.gif


Publikováno 25. 1. 2019 11:42

Zpravodaj Muzea Komenského v Přerově na měsíce leden až březen

Dobrý den,

v příloze si Vám dovolujeme zaslat zpravodaj Muzea Komenského v Přerově na první čtvrtletí roku 2019 a společně s ním pozvánku na přednášku Legenda o panelovém městě, která proběhne 15. ledna od 17 hodin v Korvínském domě na Horním náměstí 31.

Legenda o panelovém městě.jpg

Zpravodaj_1_2019_mail.pdf


Publikováno 11. 1. 2019 14:13

Novější 1