Obecní web Klokočí
Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Výsledky Tříkrálové sbírky

Výsledky Tříkrálové sbírkyDobrý den!

Velké poděkování do všech Vašich obcí všem, kteří se podíleli na organizaci a realizaci Tříkrálové sbírky 2019.

Díky jejich nasazení, trpělivosti a vytrvalosti a štědrosti dárců dosáhla Tříkrálová sbírka 2019

na území působnosti Charity Hranice rekordních výsledků.  Výsledky Tříkrálové sbírky.pdf

 

Děkuji také Vám osobně za podporu Tříkrálové sbírky, zaměstnancům Vašeho úřadu za spolupráci

při pečetění, otevírání a počítání pokladniček.

A v neposlední řadě patří velké poděkování všem štědrým dárcům!

Děkujeme všem za projevenou důvěru.

 

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2019 budeme realizovat:

  • přímou finanční pomoc osamělým rodičům nebo rodinám s dětmi s postižením, nebo s nemocnými dětmi, sociálně vyloučeným rodinám, vícedětným rodinám s nízkými příjmy, opuštěným seniorům a lidem v krizových situacích
  • pořízení nových zdravotnických, kompenzačních a rehabilitačních pomůcek k zapůjčení například: invalidní a sprchovací vozíky, polohovací postele, chodítka
  • podporu poskytovaných sociálních služeb: Charitní pečovatelské služby, Osobní asistence, Denního centra Archa, Nízkoprahovky Fénix
  • spolufinancování komplexní domácí péče hospicového typu – kvalitní a moderní doprovázení nevyléčitelně nemocných v domácím prostředí

Děkuji za skvělou spolupráci a přeji vám pěkné dny!

Radka Andrýsková, Charita Hranice