Změna velikosti písma

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28
Svoz odpadu: komunál
29 30 31 1
Dětský den
2
3 4 5 6
Svoz odpadu: plast + kompozitní obaly
7
Volby do Evropského parlamentu 2024
8
Volby do Evropského parlamentu 2024
9
10 11 12 13 14 15 16
17 18
Svoz odpadu: komunál
19 20
Svoz odpadu: papír
21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Rozvoj > Dotace

Dotace


Štítky:


Renovace veřejného osvětlení obce Klokočí

Veřejné osvětlení

Olomoucký kraj v rámci dotačního programu „Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, v dotačním titulu „Podpora budování a obnovy infrastruktury obce“ na akci „Renovace veřejného osvětlení obce Klokočí“ na výdaje na rekonstrukci a rozšíření veřejného osvětlení ve výši 445 400 Kč

POV 2021 Logo Olomoucký kraj


Publikováno 19. 12. 2022 21:31

Pořízení pracovních uniforem a zásahového obleku

Krajské dotace pro hasiče 2021

Olomoucký kraj poskytl obci Klokočí dotaci za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování, technickém zhodnocení a opravách požární techniky a nákupu věcného vybavení k zajištění akceschopnosti JSDH obcí OK.

Olomoucký kraj poskytl 19 000 Kč na úhradu výdajů na pořízení pracovních uniforem a zásahového obleku.

Logo Olomoucký kraj


Publikováno 19. 12. 2022 21:28

Kulturně-společenské centrum obce Klokočí

Kulturně-společenské centrum obce klokočí

Cílem projektu byla obnova knihovny a vybudování kulturně-společenského centra. Tyto prostory jsou všestranně využívány, pro kulturní, společenské i vzdělávací akce a vytváří tak ucelené centrum kultury v obci Klokočí. Knihovna se nachází ve stávajícím objektu obecního úřadu, a je využívána především pro potřeby OÚ (zasedací místnost, kanceláře). Vybavení knihovny neodpovídá jejím potřebám, umístění knih ve stávajících regálech nevyhovovalo. V době, kdy je místnost využívána pro zasedání OÚ, mikroregionu, setkání spolků nebo veřejné místo přístupu k internetu, nebylo možné knihovnu „oddělit“ a zabránit tak nekontrolovanému vypůjčování a přemísťování knih. Průměrné stáří nábytku, osvětlení a podlahové krytiny bylo 20 až 40 let. Již delší dobu jsme uvažovali, jak nevyhovující situaci vyřešit a vzhledem k tomu ,že knihovna v Klokočí oslavila v roce 2009 výročí 90. let od svého založení, nadešla chvíle, kdy bylo nutno provést radikální změnu. Rozhodli jsme se pro realizaci našeho záměru pomocí programu Leader.

 


Publikováno 19. 12. 2022 21:05

Program rozvoje venkova PROJEKT: "Stavební obnova místních komunikací v obci Klokočí"

Datum konání: 1. 1. 2009

Program rozvoje venkova PROJEKT: "Stavební obnova místních komunikací v obci Klokočí"

Předmětem projektu je obnova místních komunikací v obci Klokočí. Jedná se o stávající místní obslužné komunikace, které zpřístupňují jednotlivé pozemky a stavby. Komunikace jsou ve velmi špatném technickém stavu a vyžadují urychlenou obnovu. Při rekonstrukci se uvažovalo o celkové obnově vybraných místních obslužných komunikací, jedná se o dvě komunikace z nichž jedna je komunikací pro vodu propustnou.

Projektová žádost dále řeší obnovu veřejných prostranství, obnovu technické infrastruktury, parkové úpravy, nákup a výsadbu veřejné zeleně a nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně.


Publikováno 19. 12. 2022 21:07

Kulturně společenský život mikroregionu Podlesí 2012

Kulturně společenský život mikroregionu Podlesí 2012

Obce Dobrovolného svazku obcí mikroregioun Podlesí každoročně pořádá nespočet kulturních a sportovních akcí. Společně pak pro občany mikroregionu pořádá tematický poznávací zájezd do různých koutů naší republiky.

V letošním roce jsme využili možnosti a požádali o finanční příspěvek z Programu obnovy venkova 2012 Olomouckého kraje. Za přispění Olomouckého kraje obec Radíkov pořádala Turnaj v kopané, obec Klokočí pořádala Srandobraní, obec Milenov pořádala Turnaj v nohejbale a obec Hrabůvka pořádala Svatováclavský turnaj v nohejbale. Společně pro občany mikroregionu Podlesí jsme uspořádali tematický zájezd do Kutné Hory, která má 5 členských obcí. Podle vyjádření předsedy spolku se jim nedaří organizovat společné akce. Svoji aktivitu směřují do MAS, která pro jejich činnost poskytují více možností. Celoroční kulturně společenský život mikroregionu byl zakončen akcí Ukončení golfové sezony DSO Mikroregionu Podlesí, Společným bruslením a divadelním představením Divotvorný hrnec.

Na výše uvedené kulturní a sportovní akce jsme z prostředků Programu obnovy venkova 2012 Olomouckého kraje, dotační titul 2 obdrželi finanční příspěvek ve výši 45.000,00 Kč. Celkový rozpočet uznatelných výdajů na všechny tyto akce byl určen ve výši 90.000,00 Kč


Publikováno 19. 12. 2022 21:09

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - 2. kolo

Poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje - 2. kolo

Olomoucký kraj v roce 2012 výrazně přispěl k posílení akceschopnosti Sboru dobrovolných hasičů v Klokočí darem Kalového čerpadla Heron a finančním příspěvkem ve výši 100 000 Kč na pořízení hasičské stříkačky Tohatsu.


Publikováno 19. 12. 2022 21:10

Podpořené projekty POV 2014 - Oblast podpory 2

Klokočí - Zpracování územně plánovací dokumentace obce Klokočí

Obci Klokočí byl poskytnut příspěvek na zpracování územně plánovací dokumentace - územní plán Klokočí ve výši 150 645,- Kč.


Publikováno 19. 12. 2022 21:11

Energetické úspory budovy obecního úřadu v Klokočí (rok 2019)

Energetické úspory budovy obecního úřadu v Klokočí (rok 2019)

Publikováno 19. 12. 2022 21:13

Víceúčelový dům Klokočí (rok 2019)

Víceúčelový dům Klokočí (rok 2019)

Jedná se dosud o budovu obecního úřadu (bývalá škola). Tato budova bude rekonstruována. Mimo prostory obecního úřadu (není předmětem dotace) vznikne také víceúčelová místnost, která bude sloužit pro místní občany jako malý "kulturák", tj. pro spolky, pro volnočasové aktivity, kulturní akce, sportovní akce, pro neformální setkávání občanů.

Na tento projekt poskytl Olomoucký kraj

z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2019 dotaci ve výši 1 500 000 Kč.

Logo Olomoucký kraj


Publikováno 19. 12. 2022 21:15

„EZS nově zrekonstruovaného obecního domu“

Olomoucký kraj poskytl obci Klokočí dotaci za účelem podpory situační prevence formou akce (projektu) směřující ke zvýšení bezpečnosti obyvatel Olomouckého kraje, k prevenci majetkové kriminality, vandalismu a souvisejících sociálně patologických jevů, dle Dotačního programu pro sociální oblast 2020 a dotačního titulu Podpora prevence kriminality.

Olomoucký kraj poskytl 21 000 Kč na částečnou úhradu výdajů na projekt

„EZS nově zrekonstruovaného obecního domu“

Logo Olomoucký kraj POV 2020


Publikováno 19. 12. 2022 21:16