Oficiální webové stránky obce Klokočí
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality

Aktuality


Doporučení Krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

Krajská hygienická stanice

olomouckého  KRAJE se sídlem v Olomouci

Wolkerova 74/6,  779 00  Olomouc,  tel. 585 719 111,  e-mail: epodatelna@khsolc.cz,  ID: 7zyai4b

 

 

V Olomouci dne 24.3.2020

 

 

Doporučení občanům k zamezení šíření onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2

 

 

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci (dále jen „KHS“)

 

doporučuje všem osobám

 

nacházejícím se na území Olomouckého kraje, aby si pro vlastí potřebu vedli záznamy o svém pohybu na veřejných místech, zejména, aby si zapisovaly veškerá setkání s ostatními osobami.

 

Tyto soukromé záznamy by měly obsahovat:

·       datum, čas a délku kontaktu s jinými osobami;

·       místo, kde ke kontaktu došlo;

·       osoby, které byly kontaktu přítomny;

·       informace o tom, kdy došlo ke změně zdravotního stavu;

·       datum, kdy byla změna zdravotního stavu konzultována po telefonu s lékařem;

·       popř. použité ochranné pomůcky při kontaktu s jinými osobami.

 

Př. záznamu:

Ø  23. 3. 2020, 12:00 – 12:30, OC Haná – Tesco Olomouc, platba u pokladny č. 5, látková rouška

Ø  23. 3. 2020, 13:00 – 13:30, návštěva zubaře: MUDr. Novák, Chválkovická 1111, Olomouc, v čekárně přítomni 2 pacienti, jednorázová rouška, kontakt s lékařem a sestrou cca 15 min, bez roušky.

 

Tyto záznamy KHS doporučuje uchovávat alespoň po dobu 20 dnů zpětně. Při důsledném zápisu bude v případě prokázání nákazy onemocněním COVID-19 u takovéto osoby možné ze strany KHS přesněji a rychleji dohledávat možné další nakažené osoby. Zamezení šíření onemocnění COVID-19 tak bude efektivnější.

 

Záznamy KHS nezasílat, údaje by byly KHS telefonicky sděleny pouze na vyžádání, tedy v případě, kdy by tyto osoby byly ze strany KHS osloveny z důvodu zjišťování možných kontaktů.

 

Děkujeme všem za součinnost.

 

 

                                                                        Krajská hygienická stanice

                                                             Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci


Publikováno 24. 3. 2020 15:02

Vláda zavedla povinnost nosit ochranné prostředky

Připomínáme, dle přijatého nařízení Vlády ČR se zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na
všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének

Dalším nařízením vláda pro seniory vyčlenila čas k nakupování, a to od 10:00 do 12:00 hodin.

Přesné znění nařízení najdete zde:

Nařízení vlády č 247.pdf

Nařízenívlády č 249.pdf


Publikováno 18. 3. 2020 21:32

Informace o koronaviru - speciální stránka

Zřídili jsme speciální stránku, kde budeme publikovat všechny důležité informace o aktuální situaci. Odkaz na ni najdete na hlavní straně webu vpravo nahoře.  https://www.obecklokoci.cz/koronavirus

Web- koronavir.jpg

 


Publikováno 13. 3. 2020 23:45

Mimořádné uzavření knihovny od 13. 3.

Z důvodu prevence šíření koronaviru je provozní doba knihovny  od 13. 3. do odvolání zcela zrušena.

Všechny výpůjčky budou automaticky prodlouženy.


Publikováno 13. 3. 2020 14:34

Webové stránky MZČR ke koronaviru

MZČR spustilo webové stránky ke koronaviru,  https://koronavirus.mzcr.cz/

Publikováno 13. 3. 2020 8:21

Otázky a odpovědi ke koronaviru

FAQke koronaviru.pdf

Aktuální informace o KORONAVIRU vydávané krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje


Publikováno 10. 3. 2020 23:58

MO _karanténa osoby blizké- nařízení poskytovatelům zdrav.služeb PLPDD, PLPD

Mimořádné_opatření_-_nařízení_karantény_pro_osoby_blízké_8_3_2020.pdf


Publikováno 10. 3. 2020 18:12

Záměr pronájmu obecních bytů

Záměr pronájmu obecních bytů.pdf


Publikováno 8. 3. 2020 1:17

Mimořádné OPP-karanténní opatření pro občany ČR po návratu z Italské republiky

Mimořádné_OPP_-_karanténní_opatření_pro_občany_ČR_po_návratu_z_Italské_republiky.pdf


Publikováno 6. 3. 2020 17:10

Program Muzea Komenského v Přerově na březen 2020

Datum konání: 4. 3. 2020 - 31. 3. 2020

Program MKP na březen 2020.pdf

Hledání podobizny Komenského


Publikováno 4. 3. 2020 17:41